Cornelis Monsma - Eigentijdse Christelijke kunst zonder een religieuze bijsmaak

uit 2008 tot 2008 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Weggeroepen

2008

Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Johannes 15 vs 19 (opgedragen aan mijn lieve vrouw Ria)

Nacht

2008

Dit werk herinnert my aan donkere koude nachten.

Beloften

2008

In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. 2Korintiers 1 vs 20

De Openbaring Gemeenten

2008

De Openbaring Gemeenten - Schrijf aan de engel van de gemeente in... zeven keer werden de zeven gemeenten aangesproken door hun Heer. Van hun werd verwacht dat ze bij openbaring als zijn lichaam zouden functioneren. Waar zijn ze nu? Wat was de reden dat ze oplosten in de grijze achtergrond van hun tijd?

Gedenk je Schepper

2008

Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Prediker 12 vs 1

Geest van God

2008

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.1 Korintiërs 2 vs 12

Gemeente gebed

2008

Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Handelingen 12 vs 5

Koningkrijks gebed

2008

Koningkrijks gebed - Een Koningkrijks-kind gebed spreekt (vraagt niet) Licht (Christus) in een donkere gebedssituatie. Het donker kan het Licht niet weerstaan.

Koninklijke priesters

2008

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen1 Petrus 2 vs 9

U bent bij mij

2008

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23 vs 4

Vredig water

2008

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water Psalm 23 vs 2b

Vurige wagen

2008

En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur...2Koningen 2 vs 11

Heilige grond.

2008

‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Exodus 3 vs 5

Geplant aan stromend water 1

2008

Hij (die leeft uit de Heer) zal zijn als een boom, (of plant) geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, (of bloeit) zijn bladeren verdorren nie Psalm 1 vs 3

Geplant aan stromend water 2

2008

Hij (die leeft uit de Heer) zal zijn als een boom, (of plant) geplant aan stromend water. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalm 1 vs 3

Brandende oven.

2008

Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Daniel 3 vs 26