Werken welke geproduceerd zijn gedurende het kalenderjaar 2009

uit 2009 tot 2009 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Gevangene

2009

Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus.  filemon 1 vs 1

Zaadkorrel

2009

....en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. 1 Korintiers 15 vs 38

Sunrise

2009

From the rising of the sun......

De vuurzuil

2009

Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. Exodus 13 vs 22

Eenheid

2009

 Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 1 Cor 1 vs 30

Zegenend Gebed

2009

Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER.  Psalm 134 vs 1, 2

Harmonie

2009

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. Psalm 133

De Gekozenen

2009

Ik zal Sion met voedsel zegenen,de armen brood geven in overvloed  en de priesters met eer bekleden.Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde.Psalm 132 vs 15,16

Tot rust gebracht

2009

HEER, mijn hart is niet trots, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Psalm 131

De Morgen

2009

Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Psalm 130 vs 6

Gekweld

2009

Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, – Israël, blijf het herhalen – dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet. Psalm 129 vs 1, 2

Zegen

2009

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst: je zult eten wat je werk opbrengt, zegen en voorspoed vallen je toe, Psalm 128

Afhankelijk

2009

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Psalm 127

Herinnering en Verwachting

2009

Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Psalm 126 vs 6

Secure

2009

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid. Psalm 125 vs 1,2

Uitgered

2009

Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 124 vs 8

Gebed voor genade

2009

Wees genadig, HEER, wees ons genadig, wij worden veracht, meer dan te dragen is. psalm 123 vs 3

Vrede zij in jou

2009

Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ Psalm 122 vs 8

Behoed

2009

De HEER is je wachter en de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen. Psalm 121 vs 5 - 8

Ik hef mijn ogen

2009

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here. Psalm 121 vs 1,2

Gebed voor help

2009

Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord. Psalm 120 vs 1

Verdrukt

2009

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Jesaja 53 vs 7

Lazarus

2009

Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ Johannes 11 vs 43

Scheppingsdaad

2009

In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1 : 1

Opoffering

2009

Hij moet groter worden en ik kleiner. Johannes 3 vs 30

Uitdaging

2009

De donkere wolk van twijfel en eenzaamheid. Deel van het groeiproces van de heilige in Christus.

Relationship

2009

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is Genesis 2 vs 18

Helper

2009

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Genesis 2 vs 18

Hemelvaart

2009

Toen hij uitgesproken was, werd hij voor hun ogen omhooggeheven Handelingen 1 vs 9

Gethsemane

2009

Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen Lukas 22 vs 45

Opwekkings daad

2009

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. 2 Korintiers 5 vs 17

Ongenaakbaar

2009

We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 1Johannes 5 : 18

De twee getuigen

2009

Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Openb. 11 vs 3

Mensen..waar zijn jullie!

2009

Het dreigende 'Adam waar zijt gij' veranderde na het volbrachte werk van Christus in 'Mensen..waar zijn jullie, kom toch!'

Tegengestelde Werelden

2009

De nieuwe verbond tussen Vader en Zoon verschafte een verlossings uitweg voor een wereld die zichzelf niet kan helpen, om daarna geplaatst te worden in de werkelijkheid van de nieuwe hemel en aarde.

Verandering

2009

Van een veeleisende droge woestijn ervaring overgaan naar de vruchtbare kleurrijke dynamiek van Zijn vrijheid.

Verborgen Kennis

2009

Opwinding veroorzaakt verwarring, is het de kennis van het verborgene wat het vuur doet gloeien? In het licht van Zijn aanwezigheid zal alles zichtbaar worden

Overgang

2009

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.