Werken welke gemaakt zijn gedurende het kalenderjaar 2010

uit 2010 tot 2010 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Amos

2010

Amos , de veeboer van Tekoa , zittend in de schaduw van de Sycamore boom terwijl hij op de schapen past.

De Hongersnood

2010

Amos profeteert een hongersnood in 8 vs 11. niet van voedsel maar van " honger naar de woorden van de HEER"

De Voorbidder

2010

In een visioen ziet Amos een opkomende sprinkhanen-plaag, welke de oogst van zijn volk zou vernietigen en een hongersnood zou bewerkstelligen. Hij bidt voor de behoudenis van zijn volk en God besluit de plaag niet te zenden.

The Custodian

2010

Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Lukas 12 vs 48 Dit schilderij was in opdracht geschilderd.

Hosea

2010

Hosea een tijdgenoot van Amos profeteerde hoofdzakelijk in het noorden van Israel met name tot de stam van Efraim. Zijn boodschap was "Heiligheid"
 

De oude mens

2010

Immers, we weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Romeinen 6 : 6

Hemel naar Aarde

2010

Op de opstandingsdag gaat er niemand naar de Hemel. De Hemel komt naar de nieuwe aarde

Late Regen

2010

......tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.Jacobus 5 vs 7

Het Geknakte Riet

2010

 Het geknakte riet breekt hij niet af...Jesaja 42 vs 3

De Uitverkorene

2010

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld.Jesaja 42 vs 1

Kom tevoorschijn

2010

.....om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’ Geinspireerd door Jesaja 49 vs 9

Juich, hemel! Jubel, aarde

2010

 Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich!De HEER heeft zijn volk getroost,hij heeft zich over de armen ontfermd.Jesaja 49 vs 13

Een licht

2010

Geinspireerd door:  ...... Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, Jesaja 49 vs 6b

Het wad

2010

Het wad gezien vanaf Schiermonnikoog. (in opdracht geschilderd}

Honored

2010

Geinspireerd door:  ...dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Jesaja 49 vs 5b