Werken welke geproduceerd zijn gedurende het kalenderjaar 2011

uit 2011 tot 2011 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Elisabet

2011

 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest Lucas 1 vs 41

Maria de Begenadigde

2011

Maria de maagd en de engel.

Maria de Toegewijde

2011

Maria de toegewijde volgelinge welke vaak aan de voeten van Jezus te vinden Was.

Maria Magdalena

2011

Maria Magdalena: Uit de schaduwen geroepen.

Niet Ontvangen

2011

Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.Johannes 1 vs 11

Het Woord in het begin

2011

 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.johannes 1 vs 1, 2.

Begin

2011

n.a.v. Johannes 1 : 1 In het begin....

Blood Power

2011

Dit werk benadrukt de kracht van het werk van Christus zonder vast te zitten onder het kruis symbool.

De Zes Scheppings Dagen.

2011

De zes scheppings-werk-dagen. De rustdag is volgens het Hebreen book in de gelovige beschouwer door het werk van Christus.

De hemelpoort

2011

In opdracht geschilderd.

Reiniging

2011

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Hebreen 9;14

Het Nieuwe Verbond

2011

Onder het Nieuwe Verbond wat door Christus was gevestigd door het geven van zijn eigen leven, is het voor de mens mogelijk geworden om, in tegenstelling tot het oude Verbond, ook innerlijk gereinigd te worden en nieuw leven te ontvangen door de inwonende God.

Het Oude Verbond

2011

Onder het oude verbond was de priester alleen gemachtigd om het uiterlijk schoon te wassen met bloed van dieren. Innerlijk veranderde niets, bleef alles zwart!

De Wierookheuvel

2011

Nu de dag weer ademt en het duister vlucht, ga ik naar de mirreberg, ga ik naar de wierookheuvel. Hooglied 4:6

Ogen als duiven

2011

Je bent zo mooi, vriendin van mij,je bent zo mooi!Je ogen zijn duiven,door je sluier heen.Als een koord van karmozijn zijn je lippen, je mond is betoverend. Hooglied 4
 

Bruid

2011

De bruid in het Hooglied  moet kiezen tussen haar eigen vertrouwde leven of een nieuw leven met de Koning.

Vandaag

2011

De heilige Geest zegt immers:‘Horen jullie vandaag zijn stem,........Hebreen 3 vs 7

Afdruk van Vader

2011

n hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord  hebreen 1 vs 3

Levensteken

2011

In opdracht gemaakt