Werken welke geproduceerd zijn gedurende het kalenderjaar 2012

uit 2012 tot 2014 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Belofte

2014

De belofte (het goud) is aan de armen, gevangenen, blinden, de onderdrukten en degenen met gebroken harten. Lucas 4 vs 18, 19

Het Heilig Ontwerp

2014

Aan de hand van: 1 Corinthiers 11 vs 2 - 16 Ik kan geen bredere informatie verstrekken omdat deze pagina niet zoveel text toelaat.

Geen Duisternis

2013

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,het licht om mij heen veranderen in nacht,’ ook dan zou het duister voor u niet donker zijn de nacht zou oplichten als de dag,het duister helder zijn als het licht. Psalm 139 vs 11, 12  Al tink ik, dat de tsjusternis myn tekken is en al brûk ik de nacht as myn dei,  foar Jo is it tsjuster gjin tsjuster en de nacht like ljocht as de dei.  Fryske fertaling

Eerste-Laatste

2012

Velen gaan van start in het Koningkrijk als lichten en in hoog aanzien bij de mensen, om uiteindelijk te eindigen als een rokende vlaswiek en klein in het Koningkrijk der Hemelen.

Laatste-Eerste

2012

Dit werk is de expressie of een straatveger, onopgemerkt door de velen maar bleek groot te zijn in het Hemelse Koninkrijk.

Verborgen

2012

 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Colossenzen 3 vs 3

De Voorbidder2

2012

De Voorbidder 2

Licht

2012

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Genesis 1 vs 3

Broedende Geest

2012

duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde (broedde op) over het water. Genesis 1 vs 2

Onovertroffen Kennis

2012

Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Filipenzen 3 vs 8

Offering

2012

‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn zoon.’Genesis 22 vs 8

Zware Druk

2012

  Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. 

Geestes Vuur

2012

Geestes Vuur.

Afstand Doen

2012

 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Filippenzen 2 vs 6,7

Lingering Spirit

2012

Vaak in een luide schreeuwende omgeving, de Geest trekt Zich terug in de achtergrond.

Be Still...

2012

Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46 vs 10

Behoeden

2012

De HEERE zegene u, en behoede u! Numeri 6 vs 24

Genadig

2012

 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!  Numeri 6 vs 25

Vrede

2012

De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  Numeri 6 vs 26

Brandende Doornstruik

2012

Er verscheen de engel van de HEER aan Mozes in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Exodus 3 vs 2

Scheiding

2012

God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’  En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Genesis 1 vs 6, 7

Prijs

2012

   Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  Psalm 103 vs 1

De Dag

2012

....elkaar juist bemoedigen, des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.Hebreen 10 vs 25b

Ken Mij

2012

   Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt,  zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.  Psalm 139 vs 23, 24

Verborgen Plaats

2012

 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim.  Psalm 139 vs 15,16

Rijke Gedachten

2012

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Psalm 139 vs 17, 18

U Kent Mij

2012

  HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.  Psalm 139 vs 1,2,3  

Omringd

2012

U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Psalm 139 vs 5,6

Aanwezigheid

2012

Al zei ik: ā€˜Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,ā€™ ook dan zou het duister voor u niet donker zijn ā€“ de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Psalm 139 vs 11, 12

Christus Is In U.

2012

.... het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is; Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Kolossenzen 1 vs 26/27

Tot Volmaaktheid Brengen 02.

2012

 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Kolossenzen 1 vs 28

Vervuld

2012

en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Kolossenzen 2 vs 10

Inwonende Volheid

2012

....in hem heeft heel de volheid willen wonen. Kolossenzen 1 vs 19

De Erfenis

2012

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Kolossenzen 1 vs 12

Kracht Ontvangen

2012

......en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Kolossenzen 1 vs 11

Groeiende Kennis

2012

U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien. Kolossenzen 1 vs 10

De Eerste

2012

Hij is het hoofd van het lichaam, de vergadering. Oorsprong is hij,eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Kolossenzen 1 vs 18

Uitgered

2012

 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.Kolossenzen 1 vs 13, 14

Kinderen van het licht

2012

 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Kolossenzen 1 vs 12

Gevuld

2012

We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Kolossenzen 1 vs 9

A time to be born.

2012

Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,een tijd om te planten en een tijd om te rooien.Prediker 3 vs 2

A time to kill and a time to heal

2012

Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Prediker 3 vs 3

A time to weep and a time to dance

2012

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwenen een tijd om te dansen. Prediker 3 vs 4

A time to embrace.

2012

Er iseen tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Prediker 3 vs 5

A time to search and a time to give up as lost

2012

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.  Prediker 3 vs 6

A time to sew together

2012

Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, Prediker 3 vs 7

A time for peace.

2012

A time for war and a time for peace. Ecclesiastes 3 vs 8