Cornelis Monsma - Eigentijdse Christelijke kunst zonder een religieuze bijsmaak

uit 2006 tot 2006 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

De Verlossings Cirkel

2006

Johannes 10 vs 17, 18 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ Voor een verdere uitleg in het Engels volg deze link: http://www.monsmart.com/closeup.html

Overgave

2006

Soms realiseren we niet dat we onszelf bedekken met onnodige religieuze paraplus zoals religie en regels. Het is pas na volledige overgave aan de Heer dat we in het licht te wandelen.

Religious Cover-Up

2006

When religion tries to hides its incompetent darkness, it covers itself with so called 'faith', thereby obscuring the Truth. In the most positive instance it is only able to show a fraction of the real new life in Christ. Religion talks about Christ, Christianity is a relationship with the living Christ and produces the Christ-Life!

Christ - Life

2006

The Christ-Life is an all covering experience with the living Christ. Faith here is not a cover, but a vehicle-connection between the Christ-Life and the believer

Geloofsdaad

2006

Naar aanleiding van Prediker11:1 Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug.

Reinigend Licht

2006

1Johannes 1 : 7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

De dag van de Heer

2006

2Petrus 3 ; 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

Blijf In Mij

2006

Joh. 15:4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

Samenkomst

2006

Mat 18:19Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

Genezing van herinneringen

2006

Alleen Christus kan volledig de restanten en littekens opgeslagen in de donkere plaatsen van onze herinneringen genezen.

Desperation Prayer

2006

Sometimes we are forced into a corner and the only way out seems to be a desperate blood'n guts-cry to the Father.

De Verheerlijking

2006

Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.

Vrijgelaten

2006

Maleachi 4 vs 2 Die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

De Man tussen de mirten

2006

Ik zag des nachts, en zie, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten (bloeiende bomen), die in de diepte (het ravijn) waren.

Communion

2006

Door Zijn werk aan het kruis heeft Christus een paats bereid waar Vader, Zoon en mens kunnen samenkomen in communion, gemeenschap, door de Geest.

Apart Gezet

2006

Galaten 1:15 ...Die mij van mijn moeders baarmoeder aan apart gezet heeft, en geroepen door Zijn genade....

Christus.....De Weg

2006

Het is mogelijk om uit de Bijbel op te maken dat men behouden wordt door geloof in Christus, wat vaak uitmondt in een systeem. Christus zelf schijnt te wijzen naar zijn persoonlijke relatie met en aanwezigheid in ons, als de enige weg om behouden te worden. Johannes 14 : 6

Christus..De Waarheid

2006

De lichamelijke wonden van de aardse Jezus gecombineerd met de heerlijkheid van de verrezen Christus vormen De Waarheid.

Christus..Het Leven

2006

Voor het mensdom is het met Christus gestorven zijn de enige toegang tot de totale vrijheid van het nieuwe Christus-leven.

Christus....De Opstanding

2006

The physical change after becoming a christian originates from a newly created spirit, which in turn reaches into the resurrection-power, Christ Himself.