Cornelis Monsma - Eigentijdse Christelijke kunst zonder een religieuze bijsmaak

uit 2007 tot 2007 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Oudejaarsavond 2007

2007

Een gezegend 2008 toegewenst.

Het huis op de rots

2007

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

Jacob's ladder

2007

Toen kreeg Jacob een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.

Volbracht

2007

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Wie zoeken jullie?02

2007

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond.

Kerk schip

2007

Allemaal in het kerk-schip, de Nieuw Testamentische versie van Noach's ark?

Veel Plezier

2007

Het maken van dit werk verschafte me veel plezier.

Het oversteken van de Jordaan

2007

Je weet dat je iets achtergelaten hebt waar je niet naar terug kunt keren.

De drie wijzen

2007

Van het bekende verhaal.

Harts verlangen

2007

Je zult het mij persoonlijk moeten vragen.

Slapen

2007

Jezus liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken?

Wie zoeken jullie?

2007

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus,

Eer aan God

2007

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

De dood van Stefanus

2007

Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond,

De vrucht van de Geest

2007

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

De verloochening van Petrus

2007

Petrus begon te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. Hij ging naar buiten en huilde bitter.

De vijf wijze maagden

2007

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet.Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.

De eerste offerschaal

2007

De eerste engel goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. Openbaring 16 vs 1,2

De tweede offerschaal

2007

De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. Het water werd bloed, als het bloed van een dode, en alle wezens die in zee leefden kwamen om. Openbaring 16 vs 3

De derde offerschaal

2007

De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivieren en waterbronnen, en het water werd bloed.’Openbaring 16 vs 4,

De vierde offerschaal

2007

De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. Openbaring 16 vs 8

De vijfde offerschaal

2007

De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. Openbaring 16 vs 10,11

De zesde offerschaal

2007

De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.

De zevende offerschaal

2007

De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagelOpenbaring 16 vs 17,18,21

Genade Gave

2007

Voor een menselijk wezen is de genade-gave een van de moeilijkste ervaringen om te accepteren. Het leert ons dat we onwaardig, krachteloos en ver verwijderd zijn van ons eigenlijke doel. Wanneer we echter onze zelf-trots hebben overwonnen en leren onszelf in Zijn licht te zien, ervaren we de dankbaarheid en innerlijke rust.

En er was licht.

2007

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Genisis 1 vs 1-3 Dit werk is verkocht

Verlossing zonder bekering

2007

God kwam naar de aarde als een mens. Hij wandelde met en leefde in ons midden. Opende de weg naar Hemzelf voor de mensheid door Zijn leven neer te leggen. Hij vraagt de mensheid om zich om te keren/bekeren en Hem te erkennen. Het grootste deel van de mensheid weigert dit aanbod op te volgen. Enig idee wie het zijn die de tranen zullen schreien?

De Gemeente (vergadering)

2007

The real flock are those who are able to hear His voice Jesus says. The 'organized church' is not necessarily the flock of Christ, but can contain it. Sometimes we can see the Ecclessia (assembly/vergadering) of the flock within the organized church. Another invisible large part of the flock are grazing in perfect peace outside the structured church.

De vrouw bij de bron

2007

Johannes 4 In een ongebruikelijke situatie, Jezus begint een gesprek met een niet Joodse vrouw. Hij buigt neer tot haar niveau, tilt haar uit haar aardse situatie en plaatst haar in Zijn koninkrijk. Zij op haar beurt brengt een heel dorp tot Jezus.

De vrouw bij de bron 2

2007

Johannes 4 Ze dacht dat ze al haar religieuze eendjes op een rij had, niet realizerend dat ze op het punt stond de echte leven-gevende ervaring te ontvangen welke haarzelf en haar omgeving onherkenbaar zou veranderen.

De vrouw bij de bron 3

2007

Johannes 4 Jezus vertelt de vrouw bij de bron dat Hem dienen niet afhangt van deelname in religieuze samenkomsten. In plaats daarvan zoekt de Vader twee fundamentele eigenschappen in degenen die Hem dienen, Geest en Waarheid. Deze eigenschappen worden gevonden in degenen welke door Zijn Geest zijn aangeraakt.

It Wurd - Het Woord

2007

Johannes 1 vs 1-5 Yn it begjin wie it Wurd der; it Wurd wie by God, ja it Wurd wie God. Hy wie yn it begjin by God. Alles is troch Him untstien; fan alles wat bestiet. Yn Him wie it libben en dat libben wie it ljocht foar de minsken; It ljocht skient yn it tsjuster en dochs hat it tsuster der net oan wollen.....

De Uitweg

2007

Christus is het licht, Hij is de uitweg.

Gezalfd

2007

Hebreen 1 vs 9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’

Achter het voorhangsel

2007

Hebreen 6 vs 19, 20 ...om de voorgestelde hoop vast te houden; Welke wij hebben als een anker voor de ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel; Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus

Bewustwordende Waarheid

2007

Hebreen 7 vs 18,19,22 Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen..... Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond.

Buiten het Kamp

2007

Hebreen 13 vs 12-14 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dan het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Wij hebben immers geen blijvende stad, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt.